منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
اقتصاد نفت0

اقتصاد نفت0

آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي

آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي

انواع پست فشار قوی

انواع پست فشار قوی

اندازه گیری دما

اندازه گیری دما

پروژه دختران فراری

پروژه دختران فراری

طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ

طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

کارآفرینی(تولید اسکاج)

کارآفرینی(تولید اسکاج)

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

بوستان سعدي

بوستان سعدي

آشنايي با موسيقي و نتها

آشنايي با موسيقي و نتها

اقتصاد نفت0

اقتصاد نفت0

گروه محصول -> علوم انسانی -> روانشناسی و علوم تربیتی

خشونت علیه زنان در جامعهقیمت: ۴۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 40     کد محصول :122      حجم فایل:106,1 KB      نوع فایل :zipجامعه

در تحقیقات اجتماعی، صرف نظر از انتخاب هر رویكرد كمی، كیفی و یا تركیبی، محقق نیازمند مرور ادبیاتی است كه توسط دیگران انجام شده است. این امر می تواند منبع با ارزشی در هدایت تحقیق و معرفی نظریه های برای آزمون و تفسیر های احتمالی از مشاهدات باشد و در واقع به محقق كمك می كند تا حیطه مورد مطالعه اش را محدود كند و اهمیت موضوع مورد مطالعه را مشخص سازد (دواس[1]،1383:‌؛ كرسول[2]،2003:‌).

- مروری بر پیشینة داخلی

مولاردی در پژوهشی تحت عنوان علل و ریشه های خشونت علیه زنان، مهم ترین ریشه های خشونت علیه زنان را مناسبات نابرابر میان زن و مرد در برخورداری از قدرت (از نظر روابط كاری و اقتصادی، روابط خانوادگی و زمینه روابط علمی و آموزشی)، الگوهای فرهنگی نشأت گرفته از سنت های غلط و عقاید قالبی، طرح ها و روش های حل و فصل درگیری ها و اختلافات، اهمال و قصور حكومت ها، تاثیر سوابق كودكی (چرخه خشونت)، تاثیر رسانه های گروهی، استعمال مواد مخدر، داروها و الكل، می داند. وی در تحقیق خود كلیه
خشونت هایی را كه علیه زنان صورت می گیرد توضیح داده است و سپس به تشریح اقدامات بین المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان پرداخته است. او عقیده دارد میزان خشونت های اعمال شده علیه زنان به مراتب بیش از میزان برآورده شده آن و همچنین از موانع بزرگ توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع می باشد، لذا جامعة بین المللی برای مقابله با این خشونت دست به اقداماتی زده است. با این حال به نظر نگارنده، با توجه به میزان خشونت علیه زنان، این اقدامات هنوز كافی نیست (مولاردی،1378).

كار در تحقیقی تحت عنوان پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، معتقد است كه خشونت علیه زنان در ایران، در دو حوزة خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. به نظر نگارنده، حوزة خصوصی در بردارنده كلیه خشونت هایی است كه در محیط خانواده چه در خانه پدر و چه در خانه همسر بر زنان اعمال می شود؛ كه از جمله این خشونت ها می توان به عدم آزادی دختران در زمینه خروج از منزل، آزاد نبودن در انتخاب همسر، محرومیت از تحصیل و پرداختن به خانه داری، ناسزاگویی، تحقیر، كتك زدن، كنترل رفت و آمدهای دوستانه، محدودیت های مالی و سوء رفتار جنسی اشاره نمود. به نظر محقق، خشونت علیه زنان در حوزه عمومی عرصه گسترده تری را در بر می گیرد؛ از جمله، آداب، رسوم و سنت های غلط كه در بسیاری موارد توجیه كننده خشونت علیه زنان می باشند. موسسات اجتماعی از قبیل مدرسه، سایر مراكز آموزشی، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و نظام سیاسی نیز هر كدام به نوعی توجیه كننده و زمینه ساز خشونت علیه زنان در ایران هستند. كار عقیده دارد كه عوامل سیاسی و دینی در ایران از جمله عوامل مهمی است كه زمینه ساز تدوین قوانینی
می باشند كه خشونت علیه زنان را تجویز و تشویق می نمایند (كار،1379).

زنگنه در بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده : مطالعه موردی شهر بوشهر، با توجه به دو دیدگاه نظری؛ یعنی نظریات یادگیری اجتماعی در سطح خرد و نظریه خرده فرهنگ خشونت در سطح كلان به بررسی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان پرداخته است. نتایج حاصله نشان می دهد كه متغییر های سن زن و شوهر، سن ازدواج زن و شوهر، طول مدت ازدواج بین همسران، تعداد فرزندان، میزان پایبندی همسران به اعتقادات دینی، میزان آزادی همسران در انتخاب همسر، میزان تحصیلات زن و درآمد شوهر دارای رابطه معكوس و معنی دار با متغیر وابسته یعنی خشونت شوهران علیه زنان در خانواده داشته و متغیرهای تفاوت سنی همسران، دخالت خویشاوندان و نزدیكان همسران، تجربه و مشاهده خشونت والدین توسط همسران در خانواده خاستگاه و میزان تحصیلات شوهر همگی دارای رابطه مثبت و معنی داری با خشونت شوهران علیه زنان در خانواده بوده است. همچنین به نظر وی، همسان همسری، احتمال اقدام شوهران به انواع خشونت علیه همسرانشان را تقلیل می دهد (زنگنه،1380).

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

محصولات مرتبط
مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

قیمت: 100,000 ريال کد فایل:196
فهرست مطالب عنوان                                                     صفحه   فصل اول : كلیات پژوهش مقدمه ............................................. 1 بیان مسئله ........................................ 3 سوالات پژوهش ....................................... 4 فرضیه‌های پژوهش .................................... 4 اهداف پژوهش ....................................... 4 اهمیت و ضرورت پژوهش...
ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی

ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی

قیمت: 122,000 ريال کد فایل:195
ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی   فهرست مطالب مقدمه 2 بیان مسأله یا موضوع تحقیق 3 ضرورت انجام تحقیق 3 هدف از مطالعه موضوع 4 پیشینه تحقیق 5 فرضیات 5 تعریف عملیات متغیرها 6 ابزار گرد آوری داده‌ها 7 جامعه آماری 7 مراحل انجام تحقیق 7 تعریف مفاهیم 7 محدودیت‌ها- موانع و مشكلات تحقیق 9 بخش اول: آشنایی با صنعت داروسازی و ساخت محلولهای تزریقی 11 1- تاریخچه 11 ادویه ی مركبه و شناخت مفردات طبی 12 دارو...
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

قیمت: 36,000 ريال کد فایل:194
    اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران     مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی     رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران     عوامل محیطی تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران     مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار     باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا...
بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان

بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان

قیمت: 122,000 ريال کد فایل:193
بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند هویت‌یابی جوانان انجام گرفته و در پنج فصل به رشته‌ی تحریر درآمده است. از آنجائی كه سن دوره جوانی توسط سازمان ملی جوانان 29-15 سال اعلام شده است. در پژوهش حاضر برخی از عوامل مؤثر بر فرآیند هویت‌یابی جوانان در سنین فوق مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول كلیات تحقیق، شامل ضرورت و اهمیت، اهداف و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می‌باشد. فصل دوم...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

حجم:3902KB | بازدید :237

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:52 نشانی شرکت: میدان فردوسی، ابتدای خیابان سپهبد قرنی، ساختمان کاوه، طبقه 5 نشانی کارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده قوچان فهرست مطالب تاریخچه محصول Error! Bookmark not defined. تاریخچه صنعت كارتن سازی...

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

حجم:2355KB | بازدید :422

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:82 فهرست مطالب مقدمه 2 نمودارها 2 اکولوژی ویروس‌ها 6 عوامل بیولوژیکی 8 1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 8 1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 8 1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان 8 1-3 شدت بیماری 8 1-4 تغییرپذیری و...

تابع متغير مختلط

تابع متغير مختلط

تابع متغير مختلط

حجم:1794KB | بازدید :422

فهرست مطالب فصل 6 ویژگیهای تحلیلی نگاشت ۶.۱ جبر مختلط همیوغ مختلط تابعهای متغییر مختلط خلاصه ۶-۲ شرایط کوشی _ریمان توابع تحلیلی خلاصه ۶-۳ قضیه ی انتگرال کوشی انتگرال های پربندی اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس نواحی همبند چند گانه فرمول انتگرال...

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

حجم:1790KB | بازدید :80

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:38 فهرست اهداف کلی...................................................................................................................1 مشخصات بانکهای طراحی شده.................................................................................1 آشنایی با...

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

حجم:1161KB | بازدید :547

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:90 عنوان صفحه تقدير و سپاس الف پيشـگفتار ب فصل اول بخش اول : مقدمه 1 بخش دوم : واژه شناسي 4 بخش سوم : تاريخچه 6 فصل دوم بخش اول : مواد اوليه ساخت قلمدان 10 بخش دوم : كاغذ و كاغذ گري 13 فصل سوم ساخت قلمدان...

کنترل داخلی

کنترل داخلی

کنترل داخلی

حجم:1059KB | بازدید :366

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:63 کنترل داخلی منظور از موارد طرح شده در ارتباط با کنترل های داخلی در این مجموعه آشنایی با مفاهیم زیر است : 1- تعریف کنترل داخلی و آشنایی با اهمیت آن . 2- تعیین اقدامات و مراحل لازم برای استقرار کنترلهای داخلی 3- آشنایی با روش...

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

حجم:970KB | بازدید :11136

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه: 1 تعريف انبار: 2 جايگاه انبار: 2 اهداف و وظايف انبارها: 3 انواع انبارها: 4 انواع موجودي‌هاي انبارها: 5 سيستم انبارداري و مزيت‌هاي آن: 6 وظايف انباردار: 7 وظايف رئيس يا متصدي انبار: 8 انتظارات مديريت يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها:...

طزح توجیهی کارخانه نخ

طزح توجیهی کارخانه  نخ

طزح توجیهی کارخانه نخ

حجم:770KB | بازدید :489

کارخانه نخ مشهد تاریخچه تاسیس کارخانه واحد ریسندگی نخ پنبه: (سالن یک) واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم اپن اند): ( سالن دو) واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم رینگ): (سالن3) واحد رنگرزی (نخ و الیاف) واحد مهندسی صنعتی تعداد پرسنل امكانات رفاهی كارخانه متوسط...