منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
اقتصاد نفت0

اقتصاد نفت0

آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي

آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي

انواع پست فشار قوی

انواع پست فشار قوی

اندازه گیری دما

اندازه گیری دما

پروژه دختران فراری

پروژه دختران فراری

طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ

طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

کارآفرینی(تولید اسکاج)

کارآفرینی(تولید اسکاج)

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

بوستان سعدي

بوستان سعدي

آشنايي با موسيقي و نتها

آشنايي با موسيقي و نتها

اقتصاد نفت0

اقتصاد نفت0

گروه محصول -> علوم انسانی -> روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسرقیمت: ۳۱۸۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 318     کد محصول :138      حجم فایل:425,9 KB      نوع فایل :zip     

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

فصل اول: كلیات..............................

1-1 بیان مسأله..............................

2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش.....................

1-3سوالات پژوهش..............................

           فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش………………………………………   

1-2: پیشینه پژوهش (مقدمه )..................

1-1-2: پیشینه پژوهشهای داخلی.................

2-1-2: پیشینه پژوهشهای خارجی.................

2-2 : ارزیابی پیشینه پژوهش و ارائه چهار چوب تئوریك

                2-3:فرضیه های پژوهش........................................................................................................................

          فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………

3ـ1: نوع پژوهش..............................

3ـ2: متغیر‌های پژوهش.........................

3ـ3 :تعریف متغیر‌های پژوهش...................

3ـ4: ابزار‌  جمع‌آوری اطلاعات..................

3ـ5: روایی ابزار سنجش (Validity)..............

3ـ6 :پایایی ابزار سنجش (Reliability)...........

3ـ7 :جامعه‌ آماری............................

3ـ8 :تعیین حجم نمونه........................

3ـ9: شیوه انتخاب اعضای نمونه................

3ـ10: روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات     

              فصل چهارم: یافته‌های پژوهش………………………………………….

4ـ1 سیمای پاسخگویان.........................

4ـ2 توصیف متغیر های پژوهش...................

4ـ2 ـ 1 : توصیف متغیر وابسته................

4-2 ـ2 :توصیف متغیر های مستقل...............

                 4-3 : تحلیل یافته های پژوهش(آزمون فرضیات)..............................................................................

                4-4 : تبیین موضوع پژوهش (درسطح خرد).........................................................................................

               4-4 -1 :بررسی پیش فرضهای تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آ ن............................................ .........................

              4 -4 -2 :بررسی آثار كنترلی متغیر ها در تبیین (سطح خرد ) متغیر وابسته.........................................................................................

              4 -4 -3 :تحلیل مسیر مدل پژوهش............................................ ..........................

             فصل پنجم: خلاصه نتایج پژوهش و پیشنهادات……………………………..

5ـ1 جمع‌بندی نتایج و یافته‌های پژوهش..........

5ـ2 پاسخ به سوالات اصلی پژوهش................

5ـ3 پیشنهادات و محدودیت های تحقیق...........

                 پیوست:……………………………………………………………..

 الف: جداول ضمیمه………………………………………………………

                ب: فهرست اعلام………………………………………………………..

               ج: پرسشنامه تحقیق……………………………………………………….
فهرست نمودارها

صفحه    عنوان نمودار    
    نمودار شماره 4-1 : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از زندگي    
    نمودار شماره 4-2 : نمودار هيستوگرام توزيع رضايت از زندگي     
    نمودار شماره 4-3 : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از دوستان    
    نمودار شماره 4-4 : نمودار هيستوگرام توزيع رضايت از دوستان    
    نمودار شماره 4-5 : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از دانشگاه    
    نمودار شماره 4-6 : نمودار هيستوگرام توزيع رضايت از دانشگاه در بين پاسخگويان    
    نمودار شماره 4-7 :  توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از خانواده    
    نمودار شماره 4-8 : نمودار هيستوگرام توزيع رضايت از خانواده در بين پاسخگويان    
    نمودار شماره 4-9  : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از خود    
    نمودار شماره 4-10 : نمودار هيستوگرام توزيع رضايت از خود در بين پاسخگويان    
    نمودار شماره 4-11 : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير وضعيت سلامتي    
    نمودار شماره 4-12 : نمودار هيستوگرام توزيع وضعيت سلامتي در بين پاسخگويان    
    نمودار شماره 4-13 : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت مالي    
    نمودار شماره 4-14 : نمودار هيستوگرام توزيع رضايت مالي در بين پاسخگويان    
    نمودار شماره 4-15 : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي    
    نمودار شماره 4-16 : نمودار هيستوگرام توزيع رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي در بين پاسخگويان    
    نمودار شماره 4-17 : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير اميد شغلي    
    نمودار شماره 4-18 : نمودار هيستوگرام توزيع اميد شغلي در بين پاسخگويان    
    نمودار شماره 4-19 : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير مثبت نگري    
    نمودار شماره 4-20 : نمودار هيستوگرام توزيع مثبت نگري در بين پاسخگويان    
    نمودار شماره 4-21 : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير احساس آرامش رواني    
    نمودار شماره 4-22 : نمودار هيستوگرام توزيع احساس آرامش رواني در بين پاسخگويان    
    نمودار شماره 4-23 : توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير دينداري (بعد عاطفي )    
    نمودار شماره 4-24 : نمودار هيستوگرام توزيع دينداري ( بعد عاطفي ) در بين پاسخگويان    
    نمودار شماره 6-1 : نمودار هيستوگرام رضايت از زندگي بر اساس مقياس صفر تا بيست    
    نمودار شماره 6-2 : نمودار هيستوگرام رضايت از زندگي ( متغير وابسته )    
    نمودار شماره 6-3 : نمودار بررسي نرمال بودن توزيع باقيمانده ها يا خطاها    
    نمودار شماره6-4 : بررسي نرمال بودن توزيع باقيمانده ها ( خطاها)     
    فهرست مدلها    
    مدل شماره1 : مدل تحليلي پژوهش    
    مدل شماره 2 : تحليل مسير مدل پژوهش    
    مدل شماره 3 : مدل نهايي تحليل مسير  اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

محصولات مرتبط
مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

قیمت: 100,000 ريال کد فایل:196
فهرست مطالب عنوان                                                     صفحه   فصل اول : كلیات پژوهش مقدمه ............................................. 1 بیان مسئله ........................................ 3 سوالات پژوهش ....................................... 4 فرضیه‌های پژوهش .................................... 4 اهداف پژوهش ....................................... 4 اهمیت و ضرورت پژوهش...
ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی

ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی

قیمت: 122,000 ريال کد فایل:195
ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی   فهرست مطالب مقدمه 2 بیان مسأله یا موضوع تحقیق 3 ضرورت انجام تحقیق 3 هدف از مطالعه موضوع 4 پیشینه تحقیق 5 فرضیات 5 تعریف عملیات متغیرها 6 ابزار گرد آوری داده‌ها 7 جامعه آماری 7 مراحل انجام تحقیق 7 تعریف مفاهیم 7 محدودیت‌ها- موانع و مشكلات تحقیق 9 بخش اول: آشنایی با صنعت داروسازی و ساخت محلولهای تزریقی 11 1- تاریخچه 11 ادویه ی مركبه و شناخت مفردات طبی 12 دارو...
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

قیمت: 36,000 ريال کد فایل:194
    اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران     مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی     رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران     عوامل محیطی تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران     مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار     باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا...
بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان

بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان

قیمت: 122,000 ريال کد فایل:193
بررسی عوامل موثر بر فرآیند هویت یابی جوانان پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند هویت‌یابی جوانان انجام گرفته و در پنج فصل به رشته‌ی تحریر درآمده است. از آنجائی كه سن دوره جوانی توسط سازمان ملی جوانان 29-15 سال اعلام شده است. در پژوهش حاضر برخی از عوامل مؤثر بر فرآیند هویت‌یابی جوانان در سنین فوق مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول كلیات تحقیق، شامل ضرورت و اهمیت، اهداف و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می‌باشد. فصل دوم...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

حجم:3902KB | بازدید :234

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:52 نشانی شرکت: میدان فردوسی، ابتدای خیابان سپهبد قرنی، ساختمان کاوه، طبقه 5 نشانی کارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده قوچان فهرست مطالب تاریخچه محصول Error! Bookmark not defined. تاریخچه صنعت كارتن سازی...

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

حجم:2355KB | بازدید :413

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:82 فهرست مطالب مقدمه 2 نمودارها 2 اکولوژی ویروس‌ها 6 عوامل بیولوژیکی 8 1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 8 1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 8 1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان 8 1-3 شدت بیماری 8 1-4 تغییرپذیری و...

تابع متغير مختلط

تابع متغير مختلط

تابع متغير مختلط

حجم:1794KB | بازدید :415

فهرست مطالب فصل 6 ویژگیهای تحلیلی نگاشت ۶.۱ جبر مختلط همیوغ مختلط تابعهای متغییر مختلط خلاصه ۶-۲ شرایط کوشی _ریمان توابع تحلیلی خلاصه ۶-۳ قضیه ی انتگرال کوشی انتگرال های پربندی اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس نواحی همبند چند گانه فرمول انتگرال...

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

حجم:1790KB | بازدید :75

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:38 فهرست اهداف کلی...................................................................................................................1 مشخصات بانکهای طراحی شده.................................................................................1 آشنایی با...

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

حجم:1161KB | بازدید :537

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:90 عنوان صفحه تقدير و سپاس الف پيشـگفتار ب فصل اول بخش اول : مقدمه 1 بخش دوم : واژه شناسي 4 بخش سوم : تاريخچه 6 فصل دوم بخش اول : مواد اوليه ساخت قلمدان 10 بخش دوم : كاغذ و كاغذ گري 13 فصل سوم ساخت قلمدان...

کنترل داخلی

کنترل داخلی

کنترل داخلی

حجم:1059KB | بازدید :353

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:63 کنترل داخلی منظور از موارد طرح شده در ارتباط با کنترل های داخلی در این مجموعه آشنایی با مفاهیم زیر است : 1- تعریف کنترل داخلی و آشنایی با اهمیت آن . 2- تعیین اقدامات و مراحل لازم برای استقرار کنترلهای داخلی 3- آشنایی با روش...

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

حجم:970KB | بازدید :6285

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه: 1 تعريف انبار: 2 جايگاه انبار: 2 اهداف و وظايف انبارها: 3 انواع انبارها: 4 انواع موجودي‌هاي انبارها: 5 سيستم انبارداري و مزيت‌هاي آن: 6 وظايف انباردار: 7 وظايف رئيس يا متصدي انبار: 8 انتظارات مديريت يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها:...

طزح توجیهی کارخانه نخ

طزح توجیهی کارخانه  نخ

طزح توجیهی کارخانه نخ

حجم:770KB | بازدید :479

کارخانه نخ مشهد تاریخچه تاسیس کارخانه واحد ریسندگی نخ پنبه: (سالن یک) واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم اپن اند): ( سالن دو) واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم رینگ): (سالن3) واحد رنگرزی (نخ و الیاف) واحد مهندسی صنعتی تعداد پرسنل امكانات رفاهی كارخانه متوسط...