منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
اقتصاد نفت0

اقتصاد نفت0

آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي

آشنايي با ماهواره هاي هواشناسي

انواع پست فشار قوی

انواع پست فشار قوی

اندازه گیری دما

اندازه گیری دما

پروژه دختران فراری

پروژه دختران فراری

طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ

طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

کارآفرینی(تولید اسکاج)

کارآفرینی(تولید اسکاج)

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

بوستان سعدي

بوستان سعدي

آشنايي با موسيقي و نتها

آشنايي با موسيقي و نتها

اقتصاد نفت0

اقتصاد نفت0

گروه محصول -> علوم انسانی -> مدیریت

بررسي عملكرد سايت بازار بيز در جذب مشتريانقیمت: ۱۳۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 130     کد محصول :289      حجم فایل:214,62 KB      نوع فایل :zip
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:130

مقدمه. 1

فصل اول- طرح تحقيق.. 2

عنوان كامل پژوهش.... 3

هدف پژوهش.... 3

بيان مسئله. 3

اهميت مساله (نظري –عملي) 3

سوال (ها) يا فرضيه‌ها (هاي) پژوهش.... 4

تعريف علمي‌و متغيرهاي مورد بررس.... 4

مشخص كردن مقياس اندازه گيري متغيرها 5

مشخص كردن نقش متغيرها (باز خور) 5

طرح پژوهش.... 5

جامعه و گروه نمونه مورد بررسي.. 5

روش نمونه برداري.. 5

ابزارگر آوري داده‌ها 6

روش گرد آوري داده‌ها 6

روش تجزيه و تحليل داده‌ها 6

فصل دوم- ادبيات تحقيق.. 7

تعريف تجارت الكترونيكي (E Business) 8

سيستم‌هاي اطلاعاتي ارتباطات الكترونيكي (ECS) 10

مفاهيم BPR براي تجارت الكترونيكي.. 13

زمينه‌هاي BPR براي تجارت الكترونيكي.. 15

CRM و بازاريابي الكترونيكي.. 17

چرا به CRM نياز است؟ 18

سازگاري ERP با تجارت الكترونيكي.. 19

كاربردهاي ERP.. 22

يكپارچه سازي سيستم‌هاي نرم افزاري معروف به EAI 23

ارتباط مديريت حلقه تامين (SCM) با تجارت الكترونيكي.. 25

يكپارچگي اطلاعات الكترونيكي.. 26

هم زماني الكترونيكي.. 26

همكاري جريان كار الكترونيكي.. 26

مدلهاي جديد تجاري.. 26

استفاده از فن آوري اطلاعات IT در حلقه تامين.. 27

تبليغات بازاريابي از طريق اينترنت... 27

تشخيص مشتريهاي بالقوه 28

تشخيص نياز مشتريهاي بالقوه 29

جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از اينترنت... 30

جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از فروشگاه الكترونيكي.. 30

اطلاعات رساني به مشتري‌هاي بالقوه 30

فرايند فروش.... 32

جمع آوري سفارش.... 32

دريافت پول.. 33

دريافت پول در فروشگاههاي الكترونيكي.. 33

دريافت پول از طريق كارتهاي اعتباري.. 34

توزيع محصول.. 34

مدل فروش تاجربه تاجر (B2B) 34

1- كاهش هزينه‌هاي منابع و ابزار عملياتي.. 35

2- بهبود كنترل و مديريت منابع.. 35

3- كاهش سيكل زمان عمليات... 35

فرآيند خريد و انبارداري.. 36

خريد با استفاده از اينترنت... 36

تعريف مبادله الكترونيك داده‌ها 41

مستندات مورد انتقال.. 42

تفاوت باانتقال الكترونيك وجوه و پست الكترونيك.... 43

فناوريهاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده‌ها 44

استانداردهاي مبادله الكترونيك داده‌ها 44

مزاياي مبادله الكترونيك داده‌ها 48

محدوديتهاي اجراي مبادله الكترونيك داده‌ها 50

بازاریابی الکترونیک چیست ؟ 53

عوامل موفقيت در بازاريابي الكترونيك(BONI): 57

بانكداري الكترونيك.... 60

موانع موجود براي گسترش سيستم‌هاي بانكداري الكترونيك در ايران.. 61

خلاصه اي از تاريخچه بانكداري اينترنتي.. 64

مروري بر ويژگي‌هاي بانكداري اينترنتي.. 66

مزاياي بانك‌هاي صددرصد اينترنتي.. 67

دستيابي در هر مكان و هر زمان.. 68

عدم هرگونه دردسر براي گشايش حساب... 68

سهولت در پرداخت قبوض.... 69

معيب بانك‌هاي صددرصد اينترنتي.. 69

ملاقات حضوري در بانك را فراموش نكنيد. 69

واريز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش كنيد. 69

نبودن بعضي از خدمات ويژه 69

مشاور مالي.. 70

مواظب هيولاي كارمزد باشيد! 70

ضرورت آشنايي با فناوري.. 70

انتظار چه كارمزدهايي را بايد داشته باشيد؟ 70

كاربري بانكداري اينترنتي.. 71

معامله كنندگان اينترنتي.. 71

پس انداز كنندگان.. 71

خريداران فوري.. 71

پرداخت قبوض.... 72

وام گيرندگان.. 72

كارمزد دستگاه‌هاي خودپرداز 72

كشيدن چك و درخواست دسته چك.... 72

كارت‌هاي اعتباري.. 72

ساير خدمات بانكي.. 73

ساير كارمزدها 73

راه حلي براي برتري در بانكداري: شعبه اينترنتي.. 73

چهار اصل اساسي در ايجاد يك شعبه اينترنتي.. 74

شناخت اقتصاد اينترنتي.. 74

كاربري شعبه اينترنتي.. 75

ارائه يك برنامه سازگارتر با تحولات فناوري اينترنت... 76

حسابگرهاي بهنگام اينترنتي: روشي ساده و عالي براي جذب مشتري.. 80

راهبرد الکترونیک، در بانکداری اسلامی.. 81

1- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی.. 83

2- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک.... 85

3- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی.. 89

4- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات... 91

دولت الکترونيکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آينده 94

تعريف دولت الکترونيکى : 94

مزاياى دولت الکترونيکى.. 94

دولت الکترونيکى در سرتاسر جهان : 95

چالش‌هاى آينده فراروى دولت الکترونيکى.. 95

آشنايى شهروندان با ارزش‌هاى دولت الکترونيکى.. 97

اطمينان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفيد. 97

هماهنگ سازى طرح‌هاى دولت الکترونيکى بومى، منطقه اى و ملى.. 98

فراهم کردن دسترسى به اينترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات... 99

مديريت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات... 99

تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونيکى.. 100

دولت الکترونيکى در ايالات متحدة آمريکا 100

حفظ حريم شخصى.. 101

امنيت اطلاعات کامپيوترى.. 101

کلينگر، کوهن.. 101

مديريت تکنولوژى اطلاعات فدرال.. 101

قانون توانبخشى.. 102

قانون حفاظت حريم شخصى کودکان در فضاى آنلاين.. 102

قانون تجارت الکترونيکى.. 102

فصل سوم- روش تحقيق.. 104

روش تحقيق.. 105

مصاحبه با مديران سايت... 106

جامعه آماري.. 113

منابع اطلاعات... 114

فصل چهارم- جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده‌ها 115

جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها 116

اطلاعات راجع به سايت بازاربيز. 116

بررسي فرضيه ها 117

فرضيه 1. 117

فرضيه 2. 117

فرضيه 3. 118

فرضيه 4. 118

تحليل يافته هاي مصاحبه اي.. 119

مديران.. 119

طراحان.. 120

برنامه نويسان.. 120

تبليغات... 121

فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات... 122

نتيجه گيري.. 123

نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 1. 123

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 2. 124

نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 3. 125

نتايج به دست آمده در رابطه با فرضيه 4: 126

پيشنهادات... 127

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1: 127

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2. 127

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3. 128

پيشنهاد در رابطه با فرضيه 4: 128

ساير پيشنهادات... 129

منابع وماخذ. 131اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

محصولات مرتبط
مدیریت دامنه پروژه

مدیریت دامنه پروژه

قیمت: 335,000 ريال کد فایل:854
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:335 مدیریت دامنه پروژه اهداف پس از مطالعه این فصل، قادر خواهید بود: 1اجزائی را كه مدیریت دامنه راپراهمیت خواهند كرد را درك كنید. 2فرآیند برنامه ریزی استراتژیك را شرح دهید، روشهای مختلف انتخاب پروژه مثل تحلیل ارزش خالص فعلی، مدل امتیاز دهی وزن داروكارت امتیازتراز شده رابكارگیرد، واهمیت ؟ را ؟ ایجاد درك كنید. فرآیند برنامه‌ریزی دامنه را و مندرجات اظهارنامه را توضیح دهید. فرآیند تعریف...
مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

قیمت: 56,000 ريال کد فایل:852
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:56 «فهرست مطالب» عنوان صفحه فصل اول: 7 تاریخچه مدیریت پروژه 8 تعاریف مدیریت پروژه 9 فصل دوم: 14 دلایل استفاده ازمدیریت پروژه 15 اقدامات مدیریتی 15 وظایف مدیریت پروژه 16 کاربردهای مدیریت پروژه 17 فصل سوم: 19 فوایدومحدودیتهای پروژه 20 فصل چهارم: 24 فرایندهای پروژه 25 گروههای فرایند 25 تعامل بین فرایندها 27 فرایندهای عمده واصلی 28 فرایندهای فرعی وکمکی...
سيستم هاي مديريت محتوي (cms)

سيستم هاي مديريت محتوي (cms)

قیمت: 57,000 ريال کد فایل:845
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:57 خلاصه پايان نامه: در اين پروژه تحقيقاتي ابتدا با نگاهي گذرا و مختصر سيستم هاي مديريت محتوي معرفي شده است سپس بر روي يك نمونه cms به نام postnuke تمركز كرده و معرفي و تجزيه و تحليل آن آمده است. ابتدا سعي شده كه مراحل نصب را به صورت گام به گام و بصري ذكر گردد. همچنين تعدادي از ماژول ها و theme هاي آن معرفي شده كه در بخش مستندات نمونه اي از كدهاي برنامه نويسي ماژول هم آورده شده است ضمنا براي آشنايي...
دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ILO – OSH 2001

دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ILO – OSH 2001

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:833
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:29 پيشگفتار مقدمه 1. اهداف 2. چارچوب ملي سيستم هاي مديريت بهداشت و ايمني شغلي 1-2- خط مشي ملي 2-2- دستورالعمل هاي ملي 3-2- دستورالعمل هاي تطبيق يافته محلي 3. سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي در سازمان 1-3- خط مشي ايمني و بهداشت شغلي 2-3- مساعدت و همكاري كارگران 3-3- مسئوليت پذيري و پاسخگويي 4-3- ايجاد مهارت و آموزش 5-3- مستند سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 6-3-...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

حجم:3902KB | بازدید :234

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:52 نشانی شرکت: میدان فردوسی، ابتدای خیابان سپهبد قرنی، ساختمان کاوه، طبقه 5 نشانی کارخانه: مشهد، کیلومتر 18 جاده قوچان فهرست مطالب تاریخچه محصول Error! Bookmark not defined. تاریخچه صنعت كارتن سازی...

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

حجم:2355KB | بازدید :413

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:82 فهرست مطالب مقدمه 2 نمودارها 2 اکولوژی ویروس‌ها 6 عوامل بیولوژیکی 8 1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 8 1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 8 1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان 8 1-3 شدت بیماری 8 1-4 تغییرپذیری و...

تابع متغير مختلط

تابع متغير مختلط

تابع متغير مختلط

حجم:1794KB | بازدید :415

فهرست مطالب فصل 6 ویژگیهای تحلیلی نگاشت ۶.۱ جبر مختلط همیوغ مختلط تابعهای متغییر مختلط خلاصه ۶-۲ شرایط کوشی _ریمان توابع تحلیلی خلاصه ۶-۳ قضیه ی انتگرال کوشی انتگرال های پربندی اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس نواحی همبند چند گانه فرمول انتگرال...

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انب

حجم:1790KB | بازدید :75

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:38 فهرست اهداف کلی...................................................................................................................1 مشخصات بانکهای طراحی شده.................................................................................1 آشنایی با...

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان

حجم:1161KB | بازدید :537

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:90 عنوان صفحه تقدير و سپاس الف پيشـگفتار ب فصل اول بخش اول : مقدمه 1 بخش دوم : واژه شناسي 4 بخش سوم : تاريخچه 6 فصل دوم بخش اول : مواد اوليه ساخت قلمدان 10 بخش دوم : كاغذ و كاغذ گري 13 فصل سوم ساخت قلمدان...

کنترل داخلی

کنترل داخلی

کنترل داخلی

حجم:1059KB | بازدید :353

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:63 کنترل داخلی منظور از موارد طرح شده در ارتباط با کنترل های داخلی در این مجموعه آشنایی با مفاهیم زیر است : 1- تعریف کنترل داخلی و آشنایی با اهمیت آن . 2- تعیین اقدامات و مراحل لازم برای استقرار کنترلهای داخلی 3- آشنایی با روش...

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

حجم:970KB | بازدید :6285

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه: 1 تعريف انبار: 2 جايگاه انبار: 2 اهداف و وظايف انبارها: 3 انواع انبارها: 4 انواع موجودي‌هاي انبارها: 5 سيستم انبارداري و مزيت‌هاي آن: 6 وظايف انباردار: 7 وظايف رئيس يا متصدي انبار: 8 انتظارات مديريت يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها:...

طزح توجیهی کارخانه نخ

طزح توجیهی کارخانه  نخ

طزح توجیهی کارخانه نخ

حجم:770KB | بازدید :479

کارخانه نخ مشهد تاریخچه تاسیس کارخانه واحد ریسندگی نخ پنبه: (سالن یک) واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم اپن اند): ( سالن دو) واحد ریسندگی نخ مصنوعی (سیستم رینگ): (سالن3) واحد رنگرزی (نخ و الیاف) واحد مهندسی صنعتی تعداد پرسنل امكانات رفاهی كارخانه متوسط...